AMO MALSAMA (E. Finardi)

Un amore diverso

- Trad. Francesco Pignatelli -

Mi ŝirmos ame vin
al mi vin prenos kaj
vin defendos kontraŭ la danĝeroj
kaj mi karesos vin
lulkantos poste mi
por ke vi dormu la vesperon.
Kaj kantos mi pasie
pri forta emocio
dum la tondro bruas en l' ekstero
la susurado ĉesos ne
de la dolĉa amvortaro
ja plezuriga por l' animo.

granda kiel l' universo
pro tempofluo ne sufera
kunmetos mane florneston
mi en insul' dezerta
ludos ĉe ni la vent' somera
kaj ni malfermos la fenestron
por ke hom' libera
al ni alvenu al haveno mara.

Miaj brakoj fortas
la ŝultroj larĝas por ke vin alprenu mi tenere
kaj se malvarmas
dumnokte de mia korpo varmon vi ricevos
kaj post la longaj longaj horoj amoraj
ĉe mia brusto vi ripozos kara
laŭ takto de mia koro
vi dancos sonĝ-aere
revekos vin la suno klara.
granda kiel universo
pro tempofluo ne sufera
etaj momentoj por frandi reve
koloraj kajtoj flugados rave
kaj estos ade ludo nova
por ke vento restu blova
ŝtonoj malpezaj por porti pare
mevoglisado al ni super.

Mi ŝirmos ame vin
al mi vin prenos kaj
vin defendos kontraŭ la danĝeroj
kaj mi karesos vin
lulkantos poste mi
por ke vi dormu la vesperon
kaj post la longaj longaj horoj amoraj
ĉe mia brusto vi ripozos kara
laŭ takto de mia koro
vi dancos sonĝ-aere
revekos vin la suno klara.

Ĝi estos amo diversa
granda kiel universo
pro tempofluo ne sufera
etaj momentoj por frandi reve
koloraj kajtoj flugados rave
kaj estos ade ludo nova
por ke vento restu blova
en longa tempo de l' estonto
ŝtonoj malpezaj por porti pare
mevoglisado al ni supere.

immagine divisoria delle canzoni

Listo de la kantoj laŭ esperanta titolo - Listo de la kantoj laŭ originala titolo